Firma Datacomp jest producentem i dostawcą specjalistycznego oprogramowania dla branży budowlanej, mechanicznej, a także aplikacji bazodanowych dla różnych sektorów administracji i firm.
Nasza oferta obejmuje programy do projektowania w budownictwie i mechanice, systemy ściśle związane z inwestycjami (kosztorysowanie, przedmiar, rozliczanie inwestycji budowlanych); system wspomagający zamówienia publiczne; system do zarządzania przedsiębiorstwem.
Firma prowadzi także zaawansowane usługi obliczeniowe z zakresu analizy konstrukcji przy użyciu systemów MES, jak również usługi związane z szybkim prototypowaniem (Rapid Prototyping).

Aby klienci w pełni mogli wykorzystać możliwości oprogramowania firma oferuje szkolenia. Są to szkolenia stacjonarne lub szkolenia on-line.

O jakości oprogramowania świadczy liczna rzesza użytkowników, jak również zdobyte nagrody – m.in. na targach BUDMA za oprogramowanie inżynierskie; pierwsze miejsce w przeglądzie miesięcznika CAD/CAM Forum dla systemu kosztorysowego Zuzia; Grand Prix na targach Komputer Expo 2003 dla systemu ProPublico oraz miano Solidnego Partnera przyznanego firmie.

 

Od powstania firmy w 1987 roku kierujemy się przesłaniem:

Nasze oprogramowanie – Wasza satysfakcja

 

Firma Datacomp prowadzi współpracę z szeregiem największych organizacji branżowych, głownie budowlanych, a także z uczelniami wyższymi, z którymi realizuje wspólne projekty. Firma Datacomp dzięki współpracy z wieloma firmami zagranicznymi zlokalizowała i wprowadziła na polski rynek kilka systemów o unikatowych możliwościach. Jest także dostawcą własnego oprogramowania na rynki zagraniczne.