Alternatywny CAD, teraz szybszy niż kiedykolwiek

4MCAD jest alternatywą dla programu AutoCAD umożliwiającą otwieranie plików DWG. Zapewnia obsługę poleceń znanych z AutoCAD, jak również stylów (tekstu, linii, wymiarowania), kreskowań itp, obsługuje wczytywanie Lispów (lsp, dll, mnl, tx, irx). Prędkość i stabilność programu jest powodem dla którego tysiące inżynierów i projektantów z ponad 20 krajów wybiera 4M-CAD.

4M-CAD jest dostępny w czterech wersjach:

 • 4M-CAD Viewer - jest to CAD viewer pozwalający na przeglądanie, dodawanie tekstów i sprawdzanie wymiarów, dodatkowo DWG viewer umożliwia drukowanie plików CAD, odczyt formatu DWG oraz DXF
 • 4M-CAD Classic - platforma CAD umożliwiająca projektowanie 2D oraz 3D
 • 4M-CAD Standard - wersja Classic wzbogacony o dodatkowe opcje modelowania, obrazy rastrowe, rendering i  tworzenie wizualizacji
 • 4M-CAD Professional - wersja Standard poszerzona o modelowanie bryłowe 3D, obsługę VBA orazzaawansowanego menadżera biblioteki CAD

Doskonała kompatybilność z AutoCAD

 • Wsparcie natywnego formatu DWG w wersjach od 2.5 do 2018
 • Pełna kompatybilność poleceń AutoCAD, menu (.MNU), skryptów (.SCR), stylów kreskowań oraz czcionek
 • Złożone typy linii
 • Tekst wieloliniowy
 • Kolejność wyświetlania
 • Sprawdzanie i naprawianie rysunku
 • Obsługa AutoLISP (.DCL)
 • Obsługa ADS w większości aplikacji
 • Menadżer obrazów rastrowych
 • Polecenia modelowania powierzchniowego 3D AutoCAD
 • Systemy CAD z którymi jest kompatybilny: BricsCAD, ZWcad, AutoCAD
 • Export do 3D PDF
 • Zwiększona funkcjonalność rozmieszczania w szyku
 • Polecenie do zliczania bloków

Wyjątkowa wydajność

 • Możliwość otwarcia wielu rysunków (MDI), obsługa ActiveX
 • Eksplorator rysunku do zarządzania warstwami, stylami, blokami, etc.
 • Graficzny podgląd bloków
 • Przesuwanie i powiększanie w czasie rzeczywistym
 • Technologia I-Drop
 • Nagrywanie skryptów
 • Integracja obiektów AtiveX (teksty Word, tabele Excel)
 • Dostosowywanie menu i pasków narzędziowych
 • Rendering 3D
 • Modelowanie bryłowe 3D
 • Wielojęzyczny interfejs

Współpraca

 • Otwiera i zapisuje pliki DWG oraz DXF
 • Import i eksport plików skryptów SCR
 • Import plików MNU (menu) oraz DCL (okna dialogowe)
 • Eksport do plików WMF, EMF (Enhanced Metafile) oraz SLD (slajdy)
 • Odczyt plików graficznych: BMP, GIF, JPG, TIF, PCX osadzonych w plikach DWG